فایل تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن


فایل تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن

تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن

امروزه روش DEA به عنوان یك روش مناسب برای ارزیابی عملكرد بنگاهها شناخته شده است كه در آن بر پایه اطلاعات موجود، مرز كارا به صورت تجربی برآورد می‌شود و از آنجا كه در دستیابی به تابع مرزی، همه داده‌ها پوشش داده‌ می‌شود

دانلود تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن

ارزیابی عملكرد دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودیخروجی برای آن دانلود پایان نامه مدیریت
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

دانلود پایان نامهرشته مدیریت

تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن

 
چکیده:
امروزه روش DEA به عنوان یك روش مناسب برای ارزیابی عملكرد بنگاهها شناخته شده است

ادامه مطلبhttp://24medicaljournal.ir/ceylan/newarc10804.html